20 MAR 2018

Kristiansand,

Tipo de show: solo

Time: 19h

Venue: Kilden Teater og Konserthus

Contact Website: https://www.kilden.com/forestilling/yamandu-costa/

Kilden Kultur presenterer:

Yamandu Costa fra Brasil, betraktes som en av Brasils største musikkgenier i vår tid. Foruten å være fenomenal virtous på sin 7 strengers gitar er han også kompositør, arrangør og en ettertraktet live artist med en intimitet og scenisk eksplosivitet som skaper konserter med nærhet og kraft. Han turnerer over hele verden, spiller med symfoniorkester, eller som i Kilden, i et duo format. Han er innom stilarter som samba, tango, bossa nova i tillegg til det klassiske.

Konserten varer i 90 minutter.

_

Kilden Kultur presents:

Yamandu Costa from Brazil, is considered one of Brazil’s biggest music genres in our time. Besides being phenomenal virtuous on his 7 string guitar, he is also a composer, organizer and a sought after live artist with an intimacy and scenic explosiveness that creates concerts with closeness and power. He tours around the world, plays with symphony orchestra, or as in the Source, in a duo format. He is in styles like samba, tango, bossa nova in addition to the classic.

The concert lasts for 90 minutes.